Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 127

ALONZO.

Nooit!

ROLLA.

Ik bid u, geen bedenkingen ! Kleed u en vluchtL

ALONZO.

Gy derven voor my? Neen, liever een tweeivoudige doodl

ROLLA.

Wie zegt u dat? Ik zal niet derven. Alonzo is hier gehaat, ik niet, Slechts een korte gevani genis, waaruit uw arm my ras verlosfen zal.

A L O N Z O.

Dan kent gy het bedorven hart van Pizarro niet. Gy ontrukt hem zyn'buit, hy zal knarstanden van fpyt, en u aan zyn wraak opofferen.

R O L L A.

Geenszins! een aanmerkelyk losgeld....

A I.ONZ O.

Zyn bloeddorst is nog onverzadelyker dan zyne geldzucht.

ROLLA.

En al v/are dat zo, wat zou dat nu afdoen? — Ik ben alleen in de waereld, een op zich zeiven bedaand wezen, dat aan niemand verbonden is, een druik in de zandwoestyn. Houw hem af, wie zal er naar vraageu ? Gelukkig als een paar goede menfchen zich nog by zyn vuur verwarwen. — Gy, daarentegen, zyt echtgenoot en1

va-

Sluiten