Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is8 DE DOOD VAN ROLLA.

vader. Aan uw leven hangt het welvaaren of dé ellende van een brave vrouw, van een ftamelend kind. Voort, voort! neem dit gewaad en vlucht!

ALONZO.

Wilt gy my tot een laffen moordenaar van myn Vriend maaken? — Wilt gy my een leven fchenken, dat onophoudelyke rampen geduurig zouderi verbitteren?

ROLLA.

Alleen in Cora's armen zult gy aan my gedenken Een traan in de kelk uwer vreugde, dat is het alles. Ik heb vruchteloos in de waereld geleefd. Vergun my de laatlte vreugde, dat ik ten miniteii niet Vruchteloos Iterve.

ALONZO.

Kan een Vriend my zo martelen! Myn fterfuur valt my zwaar.

ROLLA'.

Ik kan u niet eens een groet van uwe lieve vrouw brengen, want zy is volftrekt buiten kennis. Zy valt van de eene zinneloosheid in de andere.

ALONZO.

O myn Cora!

ROLLA.

Als gy u niet yllings by, haar begeeft, dan vrees ik voor haar leven.

AL ON- •

Sluiten