Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRÈURSPËL. IÏ9 alonzo. (ver/hkrikt.) Voor haar leven?

rolla.

Gy fterft, zy fterft, uw arm kind wordt een wees.

alonzo.

Rolla zal zyn vader zyn.

rolla.

Rolla?— Meent gy dat Alonzo?— Roüa zou Cora's dood overleven?

alonzo. o

God! geef my fterkte in deezen ftryd!

rolla.

En wat baat u toch uWe hardnekkigheid? Gy wilt niet vluchten? — Welaan! ik ook niét. Ik blyf hier. Geen geweld zal my van u fcheiden. Gy zult het vermaak hebben my aan uwe zyde te zien fneeven. Dart is Cora geheel ver* laaten.

alonzo,

Mensch! gy öiaakt my ylhoofdiga

rolla.

Als gy volhardt, dan is alles en zeker verloren* Doch vlucht gy, dan is 'er nog uitkomst mógelyk. Men zal my zo fchielyk niet ter dood veroordeelen. Ik zal Pizarro met gewigtige oncdekkingen vleijen, ik zal tyd zoeken te winnen; gy vliegt naar het leger, verfamelt onze jonge l man-

Sluiten