Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3a de Dood van r ö l l a,-

el vira.

Ontvlucht?

rolla.

J».

elvira.

Ha! men moet hem terftond achterhaalen. (Zy wil heengaan.')

rolla. {houdt haar tegen.) Blyf! ik laat u niet gaan.

elvira.

Vermetele! ik zal den wacht roepen.

rolla.

Doe wat gy wilt, zo Alonzo maar tyd wint.

elvira. (weder voort willende.) Zo gy my aanraakt....

rolla.

Niet van uw plaats! (Hy fluit haar in zyne armen.)

ELvira. (haalt een dolk voor den dag.) Ik zal u met deezen dolk doorfteeken.

rolla.

Stoot toe! maar nog in het vallen zal ik u in myne armen klemmen,

elvira.

Waarlyk? denkt gy zo? — ei, dan was hef wel der moeite waardig u nader te leeren kennen. — Laat my los, ik blyf.

rol-

Sluiten