Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 135

ROLLA.

N ' Wel nu?

ELVIRA.

De liefde.

ROLLA.

Gy hebt het geraden.

ELVfRA.

Gy bemint? — en wie?

ROLLA.

Dat is u het zelfde.

ELVIRA.

En gy hoopt door deezen ftap....

RQ.LL A.

Ik hoop niets.

ELVIRA.

Nu verfta ik u. Uwe beminde is dood. Wanhoop, verdriet in het leven bragten u hier.

ROLLA,

Zo als gy wilt. '

ELVIRA.

Ik beklaag u.

ROLLA.

Ik bedank u.

ELVIRA.

Was uw verlies door niets te vergoeden?

ROLLA.

Door niets.

I 4 Ei>

Sluiten