Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E DOOD VAN HÓL-LA.

rolla.

Ik kwam om myn Vriend Alonzo te redden. pizarr o.

Dan kwaamt -gy vruchteloos. Ik ben u hoogen dank fchuldig, eisch alles wat ik heb, doch niet het leven van deezen man.

rolla.

Hy is in veiligheid.

pizarro.

Wie?

rolla.

Uw gevangene.

pizarro;

Ontvlucht?

rolla.

Ja!

pizarro.

Hel en duivel hoe is dat mogelyk?

rolla.

Hoe? Waarom niet? Gy houdt ons voor Barbaaren; leer nu van my, dat wy ook de vriendfchap kennen. .

pizarro.

Hoe? Gy waagde....

rolla.

Ja. Ik was vermomd in een priesterlyk gewaad, en drong door tot in zyn tent, gaf hem het kleed over; hy ging heen, ik bleef.

Sluiten