Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ISo D £ DOOD VAN ROLLA,

^ pizarro.

<ïy zyt vry.

rolla.

Zonder twyfel.

pizarro.

Beken maar, dat uwe vyand « Jn grootmoedigheid geJyk is.

Rolla. Gy doet uwen plicht.

pizarro.

Ga heen, en als wy elkander weder met de wapenen in de hand mogten aantreffen-.*.

rolla.

Dan vechten wy als braaven Mannen voegt.

pizarrq.

Ik zal u altyd verfchoonen.

rolla.

Doe dat niet; want nu ik u kenne., zyt gy de eerfte, dien ik op het flagveld zou opzoeken. Vaar intusfchen wel. God verbetere uw haft! (Hy gaat heen en keert wederom.) Nog eens, Dq Wacht aan Alonzo's tent heeft zyn plicht gedaan, hy is onfchuldig aan de vlucht van myn Vriend. Vergeef het hem!

„ pizarro.

Gy Vordert veel.

rolla.

Is myn begeerte onbiilyk, dan blyf ik hier, en lyde wat hy lyden moest.

pi-

Sluiten