Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 15*

pizarro.

Hoe ! gy wilt voor een gemeen Soldaat uw lfle

ven waagen?

rolla.

Hy is een mensch, dien ik in het ongeluk ftortte,

pizarro.

Trek heen in vrede, ik vergeef het hem.

rolla.

Geef my uw hand daarop.

pizarro. (hem de hani-geevende) Laat ons vrienden zyn !

rolla.

Leef vreedzaam onder ons, dien uwen God, gelyk wy den onzen, w«es de vriend der deugd, en gy zyt de myne!

pizarro.

. Als gy het edele doel myner daaden, den trooa van Quito, my inruimt....

rolla.

. Nu is het genoeg! Vaarwel! (Hy gaat heen.)

pizarro. (na eene korte tusfchenpoozing.)En ik laat hem in vrede heentrekken? — Het is gevaarlyk een dweeper aantehooren, men word tegen wil en dank in zyne dromeryen .ingewiegd. — Doch hy heeft myn woord.— Myn woord? — Moet ik den Kapellaan vtaagen, of men een heiden ook woord moet houden? — -Maar deeze

Sluiten