Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S* D Ë 6 0 0 D VAN R O L L A.

heidenss een held, en de helden hebben overal flechts ee'n geloof. (Hy gaat heen.)

, FT F TIENDE TO O NE E L,

(Een open plaats, niet verre van het Peruaanfche leger.)

ataljba. (rust onder een hoorn.) C Hoe uil en eenzaam is de gantfche Natuur rond. em my! Is het niet na .eene zege, als na een af. gaande koorts? Men verheugt zich over het uit«eftaane gevaar, en heeft naauwlyks zo veel kracht flver.om zich te verheugen. Het lachgen zwemt in traanen, en het juichen is met zuchten omgeeven. - Waarlyk! De zege is een kostbaare waare; de gefchiedefiis noemt flechts de verflagenen, en moest de ongelukkigen tellen. pe afgedrukte" pyl fchynt flechts éej hart te treffen, en doorboort dikwils honderden. - Ach! hoe gaarne milde ik a} myn zege voor, één vrolyk oogst•feest.. — ■

£ £ S T I E N D E TO O NE E l. een hoveling, (treedt te voorfchyn.) hoveling.

Be heraut keerde zonder troost ■ terug. ■

ATA'

Sluiten