Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U R S P E L. \ 153

.ATALIBA.

Is Alonzo dood ?

HOVELING.

Hy leeft. Maar de Spanjaards verfmasden.-het losgeld. Uwe fchatten, zeiden die trotschaarts, behooren ons. Binnen weinige dagen zyn wy uwe heeren. Het recht huisvest in onze fterkte.

ATALIBA.

Ha! nog niet vernederd? Wast deeze flang, die om myn kroon fchuifelt, dan geduurig aan?, — Waar is Alonzo's gade?

HOVELING.

Zy vluchtte met haar kind; waarheen weet men niet. Het leger is in een fombere droefhejd, gedompeld ; want ook Rolla is verdweenen.

» ATALIBA» . ■ . f

Rolla? Onmogelyk.' — Hy my verlaaten, daar gevaar en ellende my omringen? — God! is 'er dan niemand, die lust heeft om zynen Koning aftelosfen, Hoe gaarne wilde ik met den geringftea van myn volk ruilen.

ZEVENTIENDE T O O N E E l. ALONZO. (in priesterlyke kleeding!)

DE VORIGEN. ALONZO.

Myn Koning! ik zie u weder. j

K 5 ATA»

Sluiten