Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. t&

alonzo.

De vytnd is moedeloos; het leger aan de Techterzyde zwak verfterkt; door wreedheden heeft Pizarro zich gehaat gemaakt; de fokSaanen morren ; laat hen geen tyd over om zich te bezinnen. Nog eene zege, -en wy jagen hen allen in Zee, dat de baaren onzen nood met hunne roofzucht verflinden.

atat.iba.

Kom, ik 'zal zelf hun leger befpieden, ik zal zien, hoe en waar een aanval mogelyk is.

alo'nzo.

Stel u -minder aan het gevaar bloot. Gy zyf Koning....

ataliba.

Waar de hinderen gevaar dreigt, daar gaat dt vader zelf.

alonzo.

Zo laat my flechts vooraf myn lieve ViOUïT

omhelzen!

ataliba» (verlegen,)

Uw Vrouw!

alonz'o.

Zekerlyk heeft Cora veel geleden.

ataliba.

Daar kan ik van getuigen.

alonzo.

Eén ogenblik, «n ik ben weder .by -tij

ATA-

Sluiten