Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• VS/S DE DOOD VA N ROL L Ai

ataliba.

Waar wilt gy haar zoeken?

alonzo. (verfchïkl,)

Is zy niet hier?

ataliba. Haar angst dreef haar elders.

alonzo.

Waarheen ?

ataliba.

! . Weet ik het? Mogelyk in de gebergten by haar vader. —

a'lonz o.

. j God! welk een kille huivering omvangt alle myne leden!

hoveling.

iji Op het flagveld heeft men haar gezien. Uwen tiaam riep zy, totdat het duister wierd,

alonzo.

n En toen?

hoveling.

Toen is zy. in het woud verdweenen.

alonzo.

In het woud, dat van vyanden wemelt! Cora! Cora! (Hy wil heengaan!)

ataliba.

Alonzo! waarheen?

alonzo.

Daar de angst en wanhoop my dry ven.— Goede

Sluiten