Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. | 155- -

1 de Inca! gy zyt in. veiligheid; de overwonnen vyand durft geen aanval waagen. Gy, befchermer van ieders recht! eer het recht der Natuur! Myn Vrouw, myn'Kind, myn alles is verlooren. Ontflaa den Veldheer van zyn plicht, opdat de echtgenoot zyne verdwaalde gade zoeke.

ATALIBA.

Ik gevoel uwe fmart. Ga, doch vergeet onzen Rolla niet!

alonzo.

Cora! Rolla! welk een goede Engel leidt myne onzekere fchreden! (Hy gaat heen.)

ataliba. (tegen den Hoveling.!)

Leen my een ogenblik uw zwaard. (De Hoveling geeft hem het zwaard over. Ataliba beproeft het om het te zwaaijen, doch moet den arm ras laaten zinken ) Het gaat nog niet. — Ongelukkige Koning!— Wat baat de fchranderheid van vernuft, en de moed van het hart, als het ligchaam haar weèrftreeft. (Hy gaat heen.)

YYF*

Sluiten