Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 159

donders! de lieve onfchüld is op den arm van zynen moeder ingefluimerd. — Hier zal ik u een bed bereiden van mos en zagte bladen — mee mynen fluijer zal ik u bedekken, en dan aan uwe zyde fterven!— (Zy heeft het kind naast haar een leger toebereid, haar en fluijer afgerukt, en hem daarin gewikkeld.) Zo, lig daar en lluimer, en mogt gy nooit weder ontwaaken, om aan den, ontzielden boezem uwer ongelukkige moeder vergeefs voedfel te zoeken. — Wat deert my! — alles wordt beneveld voor myn gezicht! — machteloos beeven alle myne leeden — myn zenuwen zyn verflapt — is dat de dood? — (Zy leunt mét haar hoofd krachteloos tegen een boom!)

s-tem van alonzo. (op een verren affland.)

Cora!

Cora. (verfchrikt!)

Wat is dat?

stem VAN ALONZO.

Cora!

cora.

Is dft de weergalm van den donder in het gebergte?

st&m- van alonzo.

Gora!

cora.

Hoor! de Geesten roepen.

STEM VAK AVOBÏOn

Gora l

GW

Sluiten