Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 161

TWEEDE T O O N E E L.

twee verdwaalde spaansche s o ldaaten.

eerste.

Waar dwaalen wy toch heen, Kameraad? ,

andere.

Ik geloof haast, dat wy van den rechten weg af zyn. e

eerste.

Ja, Kameraad! ik verlaat my op u.

andere.

Wy moeten niet ver van het leger zyn, my dunkt, ik hoor de veldpost roepen.

eerste.

Wie weet of dat geen wapenkreet is ?

andere.

Nu, kom dan fchielyk voort! (Zy gaan beiden voort, enftruikelen tegen het Kind.)

eerste.

Hedaar? .Broeder! wat ligt daar?

andere, (ligt den fluijer op.)

Het is een Kind!

eerste..

Hoe komt dat Kind hier?

andere

Ei, wat raakt ons dat? Laat het maar liggen, het is een Heidensch Kind.

eerste.

Hy flaapt zo zoet. Ik heb 'er te huis ook een L even

Sluiten