Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0$ DE; DOOD VAN ROLLA.

cora.

Goede Grysaart! gy fcliynt menfchelyk gevoel te hebben; ontferm u over eene arme Moeder.

las casas..

- Ik verlta u niet.

cora. (zich aan zyne voelende werpende.) Ik zal u tot aan myn dood als maagd dienen, myn zoon zal uw Haaf zyn,

las casas.

ïs zy niet wel by haar zinnen?

alonzo.

Zy- is myn Vrouw, wy verlooreu ons Kind.

. las casas.

Waar?

alonzo.

Zy verliet het Animerend onder dien boom.

las casas.

Verliet zy haar Kind?

cora, (niet een woest gelaat!)

Gy hebt gelyk. Ik ben een ontaarde Moeder! ik heb myn Kind verlaatenf de ftralfe der Goden Volgt my op de hielen.

las casas,

Ach! dat ik troost voor u koude vinden!

, alonzo.

Help my dit ongeluk draagen!

cora, (zinneloos.) gie die bonte (lang, hoe zy zich orn het teder

jongs»

Sluiten