Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6& D E DOOD VAN ROLLA.

■ ' ■ - las casas.

' Zie of gy haar kunt opbeuren.

alonzo.

Kom, lieve Cora! laat ons gaan!

cora.

Gaan? Waarheen?

alonzo.

Naar de onzen vvederkeeren.

cora.

Ik deeze plaats verlaaten? deeze plaats, waar myn Kind ftierf?

alonzo.

De vyand is zo digt by ons.

cora.

Wreede: zal ik dan niet de beenderen van .myn Kind mogen opfamelen?

alonzo.

Uw Vader en Broeder zyn in het leger aangekomen.

cora.

Ik hab geen Vader, noch Broeder! ik had flechts een Kind!

alonzo.

Wy zullen het zoeken.

cora (fckielyk opfpriugcnde.') Zoeken! zoeken waar? waar?

alonzo.

Deeze Grysaard zal ons helpen.

co-

Sluiten