Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o DE DOOD VAN ROLLA.

het zyn, wien de ftuiptrekkingen der ftervenden kwellen? — Trok ik niet het zwaard voor Godsdienst en Vaderland?

A GT S T E T O 0 N E E L. ataliba. cora. Kort daarna alonzo

en las casas.

cora. (Krankzinnig op het tooneel kantende!) Waar voert gy my heen? — Waar is het graf van myn Kind? — (Den Koning ziende.) Gy Zoon der Zonne! geef my myn Kind weder!

ataliba.

Cora! hoe komt gy hier?

cora.

Uit het graf van myn Zoon — diep onder de aarde — daar is het klam en vochtig — foei, wat ben ik koud!

ataliba.

Welk een fchrikbeeld vertoont zich in haar gelaat! >

alonzo. {Cora fchielyk nalopende.) Ongelukkige! waar dryft de ramp u heen? -

cora.

Stil, Alonzo! wy naderen ons doel. Hier ftaat de Zoon der Goden, de Zon is zyn Vader; het heeft hem flechts één woord te kosten , en het graf geeft zyn prooi terug! (Zy omhelst Ataliba'1's knieën.) O, myn Koning! fpreek het toch uit-l

fpreek

Sluiten