Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 183 NEGENDE T O O N E E L.

de v0rigen. een peruaner. rolla (volgt^

hem terftond na )

de peruaner.

Rolla komt.

ataliba en alonzo.

Rolla!

rolla, (komt wankelende op het tooneel. pe doodkleur vertoont zich op zyn gelaat. In zyn rechterhand houdt hy het bebloedde zwaard, in zyn linker arm het Kind.')

ataliba.

Hemel! wat is dat! (Allen flaan verbaasd.) rolla. (doodelyk gewond, valt eenige reizen Op zyn knie, eer hy de machtelooze Cora kan naderen. Hy roept met eens zwakke ftem) Cora! — uw Kind! —

cqra. (ontwaakt. Het gezicht van haar Kind geeft haar nieuwe kracht. Zy flrekt de armen naar het zelve uit.) Myn Kind! — met bloed bevlekt —»

rolla.

Het is myn bloed. (Hy geeft haar het Kind'over

cora. (/1'uit het in haare armen.) $lyn Kind! — Rolla!

&ol°

Sluiten