Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het' MEISJE van MARIENBURG.

Een Rusfisch Familietafereel. TOONEELSPEL Naar het Hoogduitsch

VAN

K R A T T E R.

Te AMSTERDAM. ■ By d'Erven P. MEIJER en G. WARNARS.

M D C C X C V.

Sluiten