Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Meisje

G l u c k.

Zyt gy moede ?

E d u a r n.

Ik kan wel agt mylen daags Ioopen , zonder moede te worden. Maar gy, myn vader, een

zo oud man! Het fmert my meer dan u, als

ik zie, hoe gy u zo vermoeid voortfleept. Gy zegt er wel niets van, en wordt nooit moede, als men er u naar vraagt; maar my gaat ieder uwer

wankelende fchreden door de ziel! (Zy zyn

intusfchen gaan zitten.')

G l u c k.

Ik heb immers nog gezonde beenen?

E d u a r d.

Ja, nmr daar by zeer oude beenen. Weet gy

wat, lieve vader ik ben een jonge gezonde

kaerel, met breede fchouders, die omtrent zo veel op zich neemt, als men een ezel mede beladen kan. Laat my u nog een halve myl op den rug draagen. Myn viool neem ik onder den eenen, myn valies onder den anderen arm. ó Waarlyk, lieve vader, het zal wel gaan!

Gluck, (zyne oogen afwisfehende.)

Hoe komt u dit nu weder in de gedachten , Edoard?

Eduard, (met nadruk.) Ach, lieve vader, laat my toch dit hartelyk ge-

noe-