Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanMarienburo. 5

noegen eens fmaaken, om u nog een halve myl op den rug te draagen!

Gluck , (hem dan zyn hart drukkende en kusfchende.)

Myn Eduard, myn zoon! daaglyks bid ik

den hemel: beloon mynen Eduard zyne kinderlyke liefde; geef hem een zoon, gelyk gy my in hem een gegeven hebt; geef hem eene dochter, gelyk myne

Catharina was en gy hebt hem meer dan alle

fchatten der waereld gegeven. Maar, neem

haar hem niet weder af, geiyk gy ze my hebt afgenomen !

Eduard, (met vertrouwen.)

Wy vinden ze weder , vader! dat was onze

troost zo lang wy ze zochten. De wenk,

dien ons laatst een vriend van Marienburg gaf, om naar den Czaar zei ven te gaan, heeft gewis zyne goede redenen. Ook heb ik groote gedachten van den Czaar. Denk aan my, vader, wat ik zegge: de Czaar geeft ons onz' meisje weder!

Gluck. Als hy maar kan , Eduard!

Eduard, Het wordt zeker tyd, dat wy haar wedervinden. Vyf vo'le maanden hebben wy ze reeds gezocht!

—— En hoe zoeken wy ze? Was er wel

één dag, zedert wy Marienburg verlieten, die niet voor ons zyn eigen tegenfpoeden had?

A 3 Gluck.