Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Het Meisje.

of het my toch heden zo lugtig om het hart is • waarom of ik toch wel naar Pererhof vliegen wilde ? waarom ik met zo veel vertrouwen op den Czaar myn hoop en verwachting vestiae ?

waarom ik heden niet met u kan treuren? '.

vraag my daarom nu niet meer! Kom ! Deezen avond eeten wy gebraad, drinken een kruik bier en zingen daarby den hemel dankliederen. ' Gluck.

Een rtukje brood , Eduard , en een frisfche

teug waters ook daarby kunnen wy den

hemel dankliederen zingen. Onze weinige penningen .... r

Eduard. In Peterhof krygt myn viool vast aftrek. Schoon de Czaar een liefhebber van fchalmyen is , zou ik toch een ftumperc in myn handwerk moeten zyn, als ik niet tegen alle de fchal myen in en om Peterhof kon opfpeelen Een ftuk gebraad, vaderlief, en een kruik bier'deezen •vond! (by het heengaan.) Nog eeas, de Czaar bezorgt ons onz' meisje weer!

(Zy gaan beiden heen.)

TWEE-