Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MARIENBURG. Ij N A T A L I A.

Reisvaardig ?

Menzikof. En wel dit uur nog!

N A t A L I a.

En dat met zo weinig omlïandigheden .

Chatinka* ... als of de Veldmaarfchalk met zyne troepen wilde opbreeken.

Menzikof. Gewoon.lyk is men met het opbreeken eener Armée eerder gereed, dan men een paar vrouwen in een wagen kan pakken.

Chatinka. Ja, maar men houdt met de vrouwen ook zulte een ftreng commando niet als met een Armée. En als het er op aankomt, om den Heer Veldmaarfchalk over de onbillykheid van zyn verwyt te befchaaraen , heefc het flegts een paar woorden te kosten.

Menzikof.

En die waren ?

Chatinka.

Wy zyn reisvaardig!

N A T A L I a.

Bravo , meisje! wy zyn reisvaardig!

M e