Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4- Het Meisje

Menzikof. Het is ook maar voor een plaifiertoehcje. De Czaar is weder in een kwade Juim.

'/ Chatinka. In een kwade luim?

Menzikof. Ik heb hem, ter verflrooijing, een klein Familiepartytje naar Kroonftad voorgeflagen. Hy nam het aan , maar met beding, dat het gezellchap alleen uit ons vieren beftaan , en zelve roeijen zou.

Chatinka. Wel! ik biede my tot Stuurman aan.

M £ n z i kof.

Aangenomen!

C h a t i n k a.

Mag ik wel vraagen , Heer Veldmaarfchaik, wat eigenlyk de Czaar zo van zyn nel gebragt heeft ?

Menzikof. Verfcheiden dingen , die ongelukkig famenliepen. Mislukte plannen ontdekte famenfweeringen, blyken van ontrouw, eigenbaat en omkoopingen. Ter kwaader uur kwam nu juist de ongelukkige Velten by den Czaar. Zy geraakten in woordenwisfeling. En daar Velten het gebrek der Duitfchers heeft, van gemeenlyk niet te kuuneu zwygen, als zy recht denken te hebben