Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. 17

blaadje ftaat als iemand: (Natalia en Menzikof -gaan insgelyks aan 't vengfter.) Nu, wat zegt gy er van, fleer, Veldmaarfchalk?

Menzikof»

Ik zie niets.

C 11 ,a t 1 n k a. En gy> Vorstin?

Natalia. Ik zie ook niets.

Ckatinka.: En wat is het dan, dat daar ginds zo rechts en dwars in het gras heen en weer dartelt? Natalia. De Windhond immers niet?

Chatinka. Juist; die zal myn reqiiestrantè zyn.

Natalia en M g w z 11; o f (lachgende.) Welk een inval!

Chatinka. Heb flegts de goedheid, Heer Veldmaarfchalk, in naam van Litétte een? klein fmeek'fchrifrje op re (lellen! Ik zal het onder haar halsband ftee. fcen, en jaagen haar daarmede in 't Kabinet van den Czaar. Is het zo niet goed?

Natalia. Een nllerlieffte gedachtel

V. Deel. B Mens