Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y a N MaRIENBÜRB. 31

Natalia. Met deeze uitfpraak houde ik my te vreden... Menzikof.

Werklyk?

Natalia. Als men eenmaal zyn toevlucht tot fophisteryen neemt, dan is het een zeker teeken, dat het aan goede gronden ontbreekt.

VYFDE TOONEEL.

De voorioen. Chatinka.

Chatinka, (met alle uitdrukkingen eUr

vreugde.) Lifette heeft haar plicht gedaan.

Menzikof.

Bravo!

Natalia.

Voortreflyk!

Chatinka. Ik ftak haar, volgens affpraak, het request onder haar halsband, bragt haar aan de deur van 'het kabinet,en opende dezelve zagt. De Czaar zat aan een tafel en fchreef. Lifeae was met één fprong in de kamer, met een andere op de tafel van den Czaar. Ik hield de deur een fpanbreed open, om alles te kunnen zien. — Zy kwispelftaartte , lïreelde, liefkoofde. Een Czaar viel het papier terftond in 't oog, hy nam het, las het, en lach. tg....

Ba. Na-