Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vawMarienburo. sj

ZESDE TOONEEL.

Chatinka. de Czaar.

De Czaar, (met den vinger fchertzend dreigende.)

Chatinka! Chatinka!

Chatinka.

Myn Heer!

Czaar.

Als plaatsbekleedfter mogt gy haar wel zeggen, dat over haar verzoek gunftig is gedisponeerd ge^

;orden doch dat zy zich in 't vervolg n.et

zo fchielyk verftouten moet ...

Chatinka. Lifette zou zich over zulk een ftreng verbod beledigd achten, zou vermoedelyk .... Czaar.

Dat kan zy doen.

Chatinka. Het recht om te verzoeken houdt Lifette voor een heilig recht , dat de Natuur het zwakker fchepfel tegen het fterker , en gewoonlyk daarom ook hardvochtiger , fchepfel, dikwils als. zyn cenigfte wapen, heeft in de hand gegeven, om... C z a a r.

De Czaar kon by de gunftige rerhooring van desze bede zich wel eens een weinig overyld heb 33 4 ben;