Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af Het Me is je

ben; door den zonderlingen inval verraschc zva geworden .... 3

Chatinka.

Als of bet eene onrechtvaardige , onwaardige bede geweest waré! v! - i ':

Czaar.

Hoe weet gy dan, dat dit verzoek zo rechtmaatig was?

Chatinka.. Zou myn Czaar die dan anders op het ogenblik, zonderzich tebedenken,veihoord hebben? Nooit was de vermetele gedachte in myn ziel opgekomen, dat de Czaar het redden van een ongelukkige Farmlie alleen aan den inval van een ander te danken had. Wat had dit voortreflyk hartdikwerf-tor groot, moedigheid meer nodig, dan de bloote herinnering? — Zekerlyk zyn er menigerleie wyzen van herinnering: zekerlyk is de eene meer dan de andere bedricglyk.

Czaar, (haar hartelyk by - de hand vattende.)

Chatinka, goedhartig meisje! , ó, Moge

myn volk my zo grondig kennen, ais my dit liefderyk fcaepfel daar heeft leeren kennen.

Chatinka.

Daar nu dit groote hart juist op dit ogenblik zo open, zo deelneemend, zo gantsch en al tot menlchenliefde getemd is, waagt Chatinka ook *!0g .eene bede,

Czaar.

Sluiten