Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak Marienburg. 25

C z fi a r.

ïk geloof, gy loert my de ogenblikken af? Chatinka. • Het zou my fmarten, als myn C/aar flegts I ogenblikken van menfchenliefde had: het zou my in myn ziel grieven , als men hem deeze ogenblikken nog moest afloeren.

Czaar. Waarom op eenmaal zo ernftigj Chatinka?

Chatinka. Waarom zoekt myn Czaar dit te ontwyken? — Waarom vreest hy zo zeer voor den aandrang van een hartelyke bede ?

Czaar.

Die zo fmeeken kan , is die niet gevaarlyk als hy fmeektï

Chatinka. Wie heeft my zo ftóut gemaakt, als myn Czaar zelf? Wie heeft my zo dikwils en zo nadruklyk myne warme hartelykheid , waarmede ik my voor den ongelukkige in de bresfe ftelde , toe

een uitfteekende verdiende aangerekend ?

Nooit zal ik, met myn weeteu , deeze ongemeene goedheid misbruiken ; nooit voor een onwaardige het woord voeren; nooit tegen den weezenlyken booswicht of moedwilligen overtreder der wetten , myn Czaar van de wegen zyneï rechtvaardige geftrengheid zoeken afgeleiden.

^5 'Czaar.