Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6 Hit Miisji

Czaar* Neen, dat deed gy nooit.

Chatinka. De eeuwig onverzoenlyke ongenade van mynen Czaar valle met haare gantfche drukkende zwaarte op my, als ik dit ooit doeu zou!

Czaar. Nu, fpreek dan, Chatinka!

Chatinka. Herinnert gy u nog den overllen Lipunof? Czaar.

Chatinka. Hy zit zedert twee jaaren in ftrenge gevangenis.

C z a a p.

Uit hoofde zyner welverdiende ftrafFe,

Chatinka. Het was een bloote misftap.

C za ar. Ja maar een misftap, die gevolgen had.

Chatinka. Dat is waar...

Czaar. Die daarom ook geliraft moest worden.

Cha-

Sluiten