Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» Hit Mïisjb

jykheid wille! C De Czaar kuscht en drukt haar htvig aan zyn hart.) Laat los!

Czaar , (me! de drift der liefde.) Chatinka!

Chatinka, (zich losrukkende) Om 's hemels wil, laat my los.

Czaar. Heerlyk, aanbidlyk Schepfel!

Chatinka, ( beleedigd.) Hoe .' Neen ! Zo was het niet gemeend! (Zy loopt fclielyk heen.)

Czaar. Heerlyk, zoet, liefderyk Scheplel!....

TWEE-