Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34> HetMei«tk

C z a a e.

Het komt my voor, dat wy in den beginne elkanderen niet wel verltaan hebben. Gy fpeelt uw fluitjes hups voor de vuist weg. Ik geef gaarne, vooral aan braave lieden; neem daarom dubbel zo veel als ik u zo even gaf , en daar gy toen mede

te vreden waart. Neem, braave jongen , neem!

ik geloof, gy hebt het wel nodig.

E r> u a r r». Ja, Mynheer! zo nodig als een hongerlydende zyn eenigfte en laatfte ftukje brood. Vaarwel , Mynheer! Gods duizendvoudige zegen voor uwe ryke gift! Een andermaal fpeel ik een gantfchen dag voor u, zonder iets te begeeren. Vaarwel •

Czaar.

Nog een paar woorden ! — Volgens uw voor. komen en kleeding fchynt gy een Lyflander. E d u a r ». Netgeraaden, Mynheer!

C z a l i.

Uit welk een plaats?

Eduard. Uit Marienburg.

Czaar.

Uit Marienburg? (Hem de hand geevendt!) Welkom braave Marienburger! Welk noodlos

voert u van zo verre hier naar toe?

Eoi7A«».