Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. g5'.

Eduard. Wel een vyandig noodlot, Mynheer!

Czaar.

Laat eens hooren!

Eduard.

Rusland heeft dappere krygslieden , ach

i'waren zy toch even zulke edele, als zy dappere ; krygslieden zyn ! Deeze dappere krygs¬

lieden roofden , plunderden , verwoestten al wat hun voorkwam ; verfchoonden geene weerlooze bur: gers;mishandelden onze moeders en dochters; roofden my een fchat — een fchat, Mynheer! dien ik my.... Czaar.

Als dat waar is, dat zou my van harte leed doen.

Eduard. Vyf volle maanden zyn er nu reeds verltreeken , .dat ik met myn ouden vader half Rusland door. dwaale , om deezen fchat te zoeken. Ik ongeluk: kige kan geen f()Oor ontdekken!

Czaar. Wat dan in deeze zaak te doen ?

E d u a r ti , (met vertrouwen ) Ik wil naar den Czaar gaan; de Czaar is rechtvaardig, de Czaar zal my. . . .

Czaar.

Gy wendt u tot den rechten man! ——— Doch welk een fchat is het, diengy zo lang en zo anglhg

I zogt?

C % Eduarit.