Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ HetMeisjb Eduard.

Een meisje. . .

C z a a r-.

Een meisje?

Eduard. Ik mag het niet zeggen, maar een engel in meisjes gedaante ; twintig mylen rondfom onze ftad noemt men haar het meisje van Marienburg. Czaar, (jhands en vervolgens met eene zicht-

baare ongerustheid.) Hoe ziet zy 'er uit ?

Eduard. Groot en tenger, van een majeftueufche houding, veredeld door een meer dan menfchelyke ziel. Czaar, (by zich zeiven.) Waarachtig, zy is het.'

Eduard. Bevalligheid, waardigheid, betooverende losheid en eenvoudigheid in haar gelaat, in haar houding, en

gebaarden. Door haar zwarte , lieftallige

oogen ziet men, met een blik, in haar edel, fchuldeloos, alles met liefde en wellust omvattend hart. ——■ Zoete fcherts en geestige vrolykheid zweeven

(leeds om haare lippen , en als zy lacht

Ach I —— nu zal zy niet meer lacbgen, neen nu ... .

Czaar, (ongeduldig) Terder, verder 1

Eduarb