Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Mariinburo. $7

Eduard.

Als zy fpreekt, hangt men met eene verrukte ziel aan haaren mond j zy kan u overreeden tot alles wat zy maar wil; maar nooit zal zy u anders dan tot goede en edele daaden zoeken te overreeden. Nooit vloeide een trotsch woord van haare lippen, en echter heeft nog nooit een mensch zo onbepaald over het hart der zynen geheerscht, als zy. Czaar, (opfpringende.)

Zy is hetl —— —— Wie kan het anders zyn, dan zy ?

Eduard.

Kent gy haar?

Czaar. Bemint gy haar? Bemint gy Chatinka?

Eduard, (als buiten zich zeiven.) O, gy kent haar! Waar iszy? Waar vind ik ze?

Czaar. Spreek ! Bemint gy haar?

Eduard. De liefde van myn eigen ik, is flegts een fcnaduwe van myne liefde voor haar.

Czaar. Bemint zy u ook?

Eduard. Ware het haar mogelyk, zy beminde my nog meer dan ik haar!

C 2 Czaar.