Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3? ' Het M i'i s j e.

Czaar, (hem een beurs in de hand duwende?) Hier hebt gy geld ; voort op het oogenblik , voort weg van hier.

i E d u a it d , (verbaasd.) Wat deert u, Mynheer?

Czaar. Voort, zeg ik u, weg uit myne oogent

Eduard. Zyt gy niet wel by uwe zinrren, Mynheer? Czaar.

Als gy uw leven lief hebt , waag het dan niet u op honderd mylen van Petersburg te laaten vinden !

Eduard. Al waart gy de Czaar zelve, zo kost gy nauw. lyks op een barfcher toon fpreeken.

Czaar.

Ik ben de Czaar!

Eduard, (ftaat een wyle als bedwelmd, wemt vervolgens zyn hoed af.) Czaar.

Op het ogenblik weg uit Petersbnrg. (Hy gaai heen.)

Eduard, (werpt de beurs tegen den grond.)

Ach my ellendige.» Nu is alle< verlooren?

{Hy gaat heen.)

TWEE.