Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van marienburg.

%9

TWEEDE TOONEEL. (De Zaal.)

Chatinka, (alleen, met een brief in de hand.)

Alweer geen uitfluitfel! Nog meer ongerustheid dan te vooren ! Naar Moskau zyn zy dus niet gegaan ? Maar waarheen dan anders ? Welk

een fchriklyke toeftand ! Vader en broeder hebben mogelyk niet een hand ftroo voor hun leger» mogelyk niet een beetje brood voor hunnen honger; dikwils mogelyk niet een dronk water in een uur

van brandende dorst! En gy, ongelukkige,

leeit hier in volheid en overvloed; gy kunt nog ——— o, wat gaan 'er niet al dingen in myne ziel om! Welk een vreemd gevoel van hoogmoed en

ydélheid komt in my op! De Czaar! de

Czaar! Hoe! ben ik dan nu langer voor my zeiven bevreesd? Hy floot my in zyne armen;

hy drukte my met vuurigheid aan zyn borst J had hy die hevige flagen gevoeld, die myn hart tegen 't zyne klopte ; was dat woeste vuur, dat onwillekeurig op myne lippen brandde, ook voor het zyne voelbaar geworden! . . . Weg met dit beeld uit myne ziel! Weg, voor eeuwig!

DERDE TOONEEL.

Chatinka,, ij e Czaar.

Czaar*

Zo alleen, Chatinka?

C 4 ChA-