Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van marienburg. +1

Chatinka.

Om u met gewoone dingen , met alledaagfche voorvallen niet lastig te vallen.

Czaar.

De levensgeichiedenis van alledaagfche menfchen i is niet zo gemeen , of zy heeft fomtyds nog wel iets dat zonderling en leerzaam is. Ook gevoelt Chatinka haare waarde al te wel, om haar onder de klssfe van gètneene menfchen te kunnen fchaa-

ren. Gy hebt immers toch ook wel van uW

' leven een minnaar gehad f

Chatinka. Ja, ik had 'er een.

C z a a r.

Wel nu?

Chatinka. Hy is dood. Hy bleef in den flag by Pultawa.

Czaar. Hy was dus foldaat ?

Chatinka. Een braaf foldaat, Mynheer!

Czaar.

Officier?

Chatinka. In zyn tyd nog onder de Gemeenen.

Czaar. Is het wei zeker, dat hy dood i»?

C 5 Cha-