Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* Hit M£isj,

Chatinka. Ja, Belgas! maar alte zeker!

C z & a a , (i>y zich zeiven.) Die jonge gelukzoeker maakte my dus vergeefs

bang. Waar kreegt gy kennis aan hem ?

Chatinka. _ Wy groeiden met eikanderen op. Reeds in onze kindfche jaaren lag een wonderbaare fympathie in ons hart, die , toen wy liefde gevoelen konden eene onuitwischbaare liefde wierd.

Czaar. Waarom is hy foldaat geworden ?

Chatinka.

Uit genegenheid, uit moed, uit zucht naar roem en eer.

Czaar. Jammer dathy gefneuveld

Chatinka. Veldflagen en oorlogen waren reeds onze kindfche fpeelen. Wy maakten, uit leem, foldaaten, gefchut,ruitery, wallen, verfchanfmgen ; marfcheerden tegen eikanderen op , deeden aanvallen, flooten elkanderen in, jaagden elkander op de vlucht,en wat 'foortgelyke tooneelen meer waren.

C z a a r.

Naïef en zonderling! Daarby meer dan kinderfpel.

Chatinka. Hy verbeeldde Czaar Peter, en ik Koning Karei.

De