Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 Het Meisje

Welnu, bevalt het u hier niet beter dan te Archan-

gel?

Mersch. Ons zekerlyk, Mynheer de Czaar ; maar onze

rr-atroozeu niet te best; die vloeken u als ik

het zo eens rechtuit zeggen mag alle duivels

uit de hel achter na.

Czaar.

En dat waarom?

Mersch. In Archangel zyn ?.y altyd op lekkere pannekoeken getraeteerd geworden.

Czaar.

Zeg aan uwe matroozen, dat zy hier ook pannekoeken zullen hebben, zoveel zy maar eeten kunnen en willen.

Mersch. Dan zullen die hondejongens eerst recht fmullen.

Czaar. Nu, God zegene u I

Mersch.

God zegene u, Mynheer de Czaar I Van

*vond niet te vergeeten!

(#3 gaat hetn.)

VYF.

Sluiten