Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5#, HetMeisjk Gluck.

Een- Mariënburger , en herder der Proteftantfche Gemeente.

Czaar.

Al weer een Mariënburger! — Wat wilt gy? Gluck

Ik zoek by den troon uwer Majelteit byftand en recht.

Czaar.

Spreek!

Gluck.

Ik had eene dochter ; deeze dochter was de roem myner ziele, de wellust Van myn hart. Dit kleinood hebben my uwe foldaaten geroofd. Czaar.

Hoe heet gy?

Gluck.

Gluck.

Czaar.

Gluck —— Gluck Frederik Gluck, niet

waar ?

Gluck.

Ik fta verbaasd! Is uwe Majefteit myn naam bekend?

Czaar.

En het meisje, uwe dochter, raakte gy kwyt, by gelegenheid dat Marienburg Itormenderhand wierd ingenomen ? Is het niet zo, oude Frederik?

Gluck.