Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. 55

voegt zich dit famen! — drie edele zielen vinden ïlkanderen weder; Chatinka in de armen van haaren broeder, aan het hart van haaien va-

ieT die hen beiden voor verlooren hield —

in de volle uitboezeming der zusterlyke liefde

en kinderlyke tederhartigheid; , dat zal een

fchoon tooneel voor my opleveren 1

ACHTSTE TOONEEL,

De Czaar, Chatinka.

Czaar.

Het is my lief Chatinka , dat ik u hier vinde.

Ik Was juist van zins om u iu een ftuk van

fmaak raad te pleegen. Ik denk myn fchalmeifpeelers aftefchaffen.

Chatinka.

Dat is een verlies, het geen juist niet zeer te beklaagen is, in zo verre het alleen de Muziek der fchalmeijen betreft

C z a a h. ;

Gy fchynt 'er geen fmaak in te vinden, en ik voor my ben. zedert eenigen tyd, voor dat Doe. delzaks muziek ook minder gevoelig geworden. Ik breng gaarne myn fmaak by den uwen ten offer.

Chatinka.. Dat moest myn Czaar toch niet doen.

D 4 Czaa».

Sluiten