Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'5« Ir et Meisje

Czaar.

' Ja maar als ik my nu daarby voorrrcflyk wel bei vmde als hei my de moeite beloont, uwen laa te volgen? — Maar genoeg hiervan. De iehal taerfpeefers zyn afgedankt.

Chatinka. _ De Muziek alleen toch maar, hoon ik, maar niet de menfchen die ze fpeeldert?

C z a a 8.

De Muziekanten ook.

Chatink a. Dan verliest het fchoone al te veel van het ÉDède, en is niet meer de helft zo fchoou.

Czaar.

En waarom dat?

Chatinka.

Ik. ftel my een goedhartig Vorst altyd voor ónder het beeld van een vvyzen huisvader, De' wyze huisvader is naar de omftandigheden Ypaarzaam: maar het doet hem hartelyk leed , als hy het, ook zelfs in gevallen van nood, ten kosten zyner huisgenooten zyn moet.

C z a a k.

De fchalmeifpeelers zullen hun-brood hebbui, al Ip'eelen zy niet meer.

C h jtT i n k a j (, hem di hand kusfchend'e.) Edele Czaar!

Czaar.