Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak Marienburg» 57

Czaar.

Nu nog een woord van hec geen my hiertoe I aanleiding gaf. Ik ontmoette heden by geval een I jongen Muziekant die zeer wel op de viool ' fpeelt; als hy uwe goedkeuring wegdraagt, mag

■ hy hier blyven Hy is hier digt by aan

I de deur roepende liegin nu maar.' (Men kom I agter het toonetl een adagio.)

Chatinka.

Schoon! zeer fchoon! Er is geest

1 en leven in zyne toonen. Hy verftaat de kunst, óm de Ziel onmiddelbaar te treilen. O welke

S herinnering wekt dat in my! Myn broeder

1 ipeelt ook de viool.

Czaar.

Waarlyk.'

Chatinka. Byna zou ik zeggen, zo goed als deeze; althans met.zo veel vuur.

Czaar. Daar ben ik blyde oni.

Chatinka. Zo waren wy dikwils, myn vader en onze ' "kleine eeriyke buuren, op een fchoonen zomérfchen avond, in den hoi", onder onzen nooten^boom vergaderd. Myn broeder fpeelde; wy zongen. Even gelyk zuivere harmonie van fnaaren D 5 en