Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60 Hbt Musje

TWEEDE TOONEEL

Menzikof, Natalia.

Natalia, (sy komt zacht fes naar kern toe, ziet hem een poos aan, en [preekt hem dan met eene tedere bezorgdheid aan. ) Lieve Alexander!

Menzikof.

Wat is het?

Natalia. Ik ben om uweutwegeu bekommerd.

Menzikof. Overtollige zorg!

Natalia. Al ware dat zo, moest zy daarom zo ver achtlyk worden afgeweezen ? Heeft de zorg van de tedere vrouw voor den man minder goeden grond , dan de zorg van den tederen man voor-de vrouw?

Menzikof.

Natalia! edele, goede, liefderyke vrouwi

N a ta Lu, (hem kus[chende ) Nu zyt gy u zelve weder! (Na eene tusfihen. poozmg) Gaat gy by den Czaar ?

Menzikof.

-Ja»

Na»