Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marieneubg. «I

Natalia. 1 -Zult gy bedaard zyn, als gy by den Czaar zyt?

Menzikof. Dat mag een andere ellendige kruipende huichelagtige deugniet doen: Ik niet!

Natalia. Gy kent immers den Czaaf?

Menzikof. Ja, maar hy kent my niet.

Natalia. Heb geduld met hem !

Menzikof.

Heb gevoel voor eer wees werkzaam met

al de kracht en vermogens uwer ziel geef

u geheel aan den dienst van den Staat en den Vorst over, en wees dan nog gelaaten! — Laat u dan nog van de toevallige luimen der Grooten met voeten treeden! O 'er knaagt eene beledi¬

ging aan myn hart, die ik in my zeiven verbyten moet, daar zy in geene toomelooze woede mag uiibarften!

Natalia. De Czaar bemint u.

Menzikof.

En mishandelt my in 't openbaar.

Natalia. Hy heeft u uit het ftof opgeheven.

Men-