Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6S Hit Miisji

Menzikof. Dat is waar, Myn Vorst I — Nooit ligter dan in dit geval.

Czaar. , Men moest daarom bedachtzaam te werk gaan. Menzikof.

Wie bevordering zoekt, verfchynt gemeenlyk onder een maske. Menigmaal is het my gelukt, die den bedrieger van het gezicht te rukken; maar niet altyd. Wie is in Rusland door huichelaars meermaalen cn fchandelyker bedrogen geworden dan myn Czaar zelve ?

Czaar, Qeenigzins geraakt, en het gefprek hiervan afwendende.) Ik wil volltrekt, dat men zich tegen vreemdelingen , voornamelyk tegen Hollandfche Scheepslieden , zelf niet de geringde mishandeling ver. oorlove.

Menzikof. Maar in geval dat uitfporigheden...

Czaar.

Kleine uitfporigheden moet men hen laaten begaan , groote moet men my melden. Het heeft my geen gering offer gekost, den Koophandel en Scheepsvaart hier naartoe te leidenwee hem, die zich in 't minst onderftaat die te flremmen! De Commandant moet de Scheepslieden vergifnis vraagen, en , als hy zo fchuldig is

als