Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak Marien bu*o. **9

C z a a e.

Verdeedig u! Gaa heen! (Menfikof gaat

heen.)

VIERDE TOONEEL. De Czaar, Chatinka.;"

Chatinka.

Mynheer! (zo als zy het donker gelaat van den Czaar ziet, eenigzins terug deinzende en fchuuw.) Vergeef my, uw Majefteit!

Czaar. Wat wilt gy nu weder, Chatinka?

Chatinka. Ik zal weder vertrekken.

Czaar.

Blyf.'

Chatinka. Ja, als ik niet bevreesd was hier te blyven. Czaar.

Waarom dat?

Chatinka. Myn Czaar ziet 'er zo fchriklyk , zo vreesfelyk

Hit • zo ik kan het niet regt zeggen

hoe myn Czaar 'er uitziet.

Czaar, (vat vrolyier.) Hoe dan wel?

E 3

Cma.