Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fè Het M e i s j e

Chatinka.

Ik weit niet maar met zulke diepe rfm-

pels op het voorhoofd; met zulk een donkeren blik; met zulk een hooggloeijend gelaat; zo ge. melyk , zo verbitterd, zo woest en oplöopend, als of...

C z a a I.

Nu, zal het komen?

Chatinka.

Alsof'cr een Staatsverraad ontdekt, als of

de vyand met tallooze legers was ingedrongen, en het land tot in zyn binnenfte verwoest had; als of een Itorin de helft eener uitgeruste oorlogsvloot in de woedende golven begraaven had,

C z a a b,

Wie zou 'er dan ook vrolyk uitzien ?

Chatinka. Dit zou my, zo ik In de plaats van den Czaar ware , niet zo zeer ontrusten.

C z 4 a 1.

Niet? Waarom niet? 1 Chatinka. Voorönderfteld, dat ik een Staatsman, een Krygsheld, een vriend had, gelyk myn Czaar in den Veldmarfchalk Menzikof heeft. . . .

Czaar. Wel nu, Iaat hooren!

Cha-